Legale informatie

Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site. 

  • De prijzen, opties en eventuele acties worden ons door de bouwheren ter beschikking gesteld en we passen eventuele wijzigingen zo snel mogelijk aan op onze website desalnietemin is het mogelijk dat bepaalde prijzen afwijken van de eventuele hangbare prijs bij de bouwheer. Wij kunnen dus niet garanderen dat alle prijzen en beschikbaarheid nog steeds geldig zijn wanneer u de woningen gaat bezoeken. 
  • Wij verkopen in opdracht van de projectontwikkelaar en dit tegen de door de ontwikkelaar vastgestelde prijzen.
  • Sommige afbeeldingen kunnen computer-gegenereerde infographics zijn voor illustratieve doeleinden en zijn niet-bindend. Het definitieve ontwerp kan door de projectontwikkelaar worden gewijzigd.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

MedVilla is een professioneel vastgoedbedrijf wat zich enkel richt op de verkoop van eigendommen aan de Costa Blanca, Costa Calida, Costa de Almeria en Costa del Sol. .

Wij zijn echter geen architecten noch advocaten en zijn derhalve niet aansprakelijk voor foutief verschaffen van informatie welke op deze website wordt verstrekt. Wij verzoeken cliënten zelf onderzoek te verrichten via hun fiscalisten en juristen aangaande de correctheid van de informatie die ons wordt verschaft door projectontwikkelaars en particuliere verkopers.

Wij raden u van harte aan deze onderzoeken te verrichten alvorens een aanbetaling te doen dan wel contracten te tekenen.