Droomhuis in Spanje gevonden

Na de nodige bezichtigingen, waarbij u antwoord heeft gekregen op al uw vragen, u uitleg heeft gehad over de bijkomende kosten en u gewezen bent op eventuele verbouwingsmogelijkheden, aanwezige voorzieningen, etc. Heeft u uiteindelijk uw keuze gemaakt en kunt u met trots zeggen, dat uw zoektocht naar een Spaanse woning geslaagd is. Tijd voor een nieuwe fase in het aankoopproces…

Koopovereenkomst en reservering

Nadat de voorwaarden voor de koop met de huidige eigenaar of projectontwikkelaar, in geval van nieuwbouw, zijn besproken, wordt de koopakte opgesteld. Als de reserveringsaanbetaling door u voldaan is, zal deze akte ondertekend worden. Na betaling van de reserveringskosten, wordt ‘uw’ woning van de markt gehaald, waarna u in principe van uw aankoop verzekerd bent. ‘In principe?!’ Ja, in principe. Als u namelijk, na het sluiten van de koopovereenkomst, uw eerstvolgende betalingsverplichting niet nakomt, heeft de verkopende partij het recht om de overeenkomst tot koop en verkoop te ontbinden en de woning opnieuw op de markt aan te bieden. De door u betaalde reserveringskosten worden in dat geval niet aan u terugbetaald.

Doorverkoop door verkoper

Indien de verkopende partij van een andere koper een beter voorstel krijgt omdat deze bijvoorbeeld bereid is om een hogere prijs te betalen, dan zou de verkoper dit uiteraard kunnen overwegen. Hij/zij moet er echter rekening mee houden, dat hij/zij u, als ‘eerste’ koper met wie hij een overeenkomst heeft gesloten, de door u betaalde reserveringskosten moet terugbetalen PLUS een boete van hetzelfde bedrag. Kortom: het dubbele van wat u aan de verkoper betaald heeft. Over het algemeen weerhoudt dit de verkopende partij ervan om ‘uw’ woning aan een ander door te verkopen, omdat de evt. meer-opbrengst niet opweegt tegen de kosten.

NIE-nummer

Als niet-Spanjaard dient u in elk geval op het moment van notariële eigendomsoverdracht van uw Spaanse woning te beschikken over een zgn. NIE-nummer (Número Identificación Extranjeros). Dit nummer is voor elke persoon uniek en indien u bijv. als partners een woning in Spanje aankoopt, dient u ieder afzonderlijk een NIE-nummer aan te vragen. Het NIE-nummer is een identiteitsnummer, dat o.a. gebruikt wordt voor belastingaangifte, maar ook nodig is voor het afsluiten van contracten bij nutsbedrijven, telefoonlijn, het aanvragen van verzekeringen, etc.

Volmacht

Als extra zekerheid kiezen veel kopers ervoor om een volmacht te verstrekken aan een advocaat in Spanje. Deze zal uw belangen behartigen als u niet zelf aanwezig kunt zijn. Een dergelijke volmacht wordt opgesteld door een notaris en ten overstaan van hem ook ondertekend. Met deze volmacht kan uw advocaat namens u onroerend goed aankopen, verkopen, betalingen doen, hypotheken regelen, contracten voor water, elektra en telefoon afsluiten, contracten controleren en ondertekenen, de escritura afwikkelen, verzekeringen afsluiten, etc. Uiteraard worden alle bovenstaande diensten in overleg met u uitgevoerd en u kunt de volmacht via de Spaanse notaris op elk moment weer intrekken. Voordeel van een dergelijke volmacht is, dat u wettelijk vertegenwoordigd wordt en dat alle documenten nog eens extra gecontroleerd worden.

Escritura

Op de overeengekomen datum wordt een afspraak ingepland voor de notariële overdracht van uw Spaanse woning. In Spanje kan onroerend goed, net zoals in Nederland en België, uitsluitend overgedragen worden door ondertekening van de escritura (akte van eigendom) ten overstaan van een Spaanse notaris. Indien u een volmacht heeft verstrekt en zelf niet aanwezig kunt zijn, zal uw advocaat dit document namens u ondertekenen, maar uiteraard bent u van harte welkom om dit persoonlijk te doen, óók als u een volmacht heeft verstrekt.

Omdat er vaak te lichtzinnig gedacht wordt over de aankoop van een huis in Spanje, komen kopers soms voor vervelende situaties te staan. Meegevoerd door de emotie rondom het toekomstige bezit van een eigen woning onder de Spaanse zon, worden zaken over het hoofd gezien of bepaalde belangrijke aspecten vergeten. Ook de taal kan voor veel kopers tot misverstanden leiden. Goede begeleiding en kennis van zaken zijn daarom essentieel om zonder zorgen een woning in Spanje te kopen. Bovendien is deze begeleiding, m.u.v. de evt. volmacht, voor u als koper gratis. Dus waarom zou u nog twijfelen om een professional in te schakelen…?!

Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.

Interesse in Spaans Vastgoed?

Medvilla Spanje
*
*
*

2019-12-09T05:38:58+00:00info1280 KbDatabase connected
2019-12-09T05:38:58+00:00sql1280 KbSELECT *, clave FROM medvilla_traducciones
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 Kb SELECT id, clave, parent_id, titulo_nl AS titulo, link_nl AS link, slug_nl AS slug, meta_key_nl AS meta_key, meta_descr_nl AS meta_descr, art_nl AS text FROM medvilla_articulos WHERE slug_nl = 'droomhuis-in-spanje-gevonden'
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 Kb SELECT id, clave, titulo_nl AS title, link_nl AS link, slug_nl AS slug, art_nl AS text FROM medvilla_articulos WHERE parent_id = 125 ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 KbSELECT file_name FROM medvilla_images_articulos WHERE parent_id = 125 ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 KbSELECT file_name FROM medvilla_files_articulos WHERE parent_id = 125 ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 Kb SELECT id, clave, link_nl AS link, titulo_nl AS titulo, slug_nl AS slug, header_menu, footer_menu, parent_id, orden FROM medvilla_articulos ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 KbSELECT slug_en, slug_nl, slug_fr, slug_se FROM medvilla_articulos WHERE clave = 'droomhuis-in-spanje-gevonden'
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 Kb SELECT id, clave, link_nl AS link, titulo_nl AS titulo, slug_nl AS slug, header_menu, footer_menu, parent_id, orden FROM medvilla_articulos ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 KbSELECT slug_en, slug_nl, slug_fr, slug_se FROM medvilla_articulos WHERE clave = 'droomhuis-in-spanje-gevonden'
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 KbSELECT *, titulo_nl AS titulo, link_nl AS link FROM medvilla_panoramicas ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 KbSELECT nombre_nl AS nombre, enlace_nl AS enlace FROM medvilla_quicklinks2 ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 Kb SELECT id, clave, link_nl AS link, titulo_nl AS titulo, slug_nl AS slug, header_menu, footer_menu, parent_id, orden FROM medvilla_articulos ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 KbSELECT slug_en, slug_nl, slug_fr, slug_se FROM medvilla_articulos WHERE clave = 'droomhuis-in-spanje-gevonden'
2019-12-09T05:38:58+00:00sql4864 Kb SELECT main.id AS main_id, referencia, dormitorios, banos, sup_vivienda, sup_parcela, sup_terrazas, precio_de_venta, precio_anterior, precio_desde, precio_consultar, fecha_creado, oferta, descripcion_nl AS descripcion, intro_nl as intro, piscina_id AS piscina, lat, lon, reservado, vendido, main.titulo_nl AS titulo, loc.nombre AS localidad, tip.nombre_nl AS tipo, cla.id AS clase_id, cla.nombre_nl AS clase, cos.nombre_nl AS costa , (SELECT img.file_name as file_name FROM medvilla_images_viviendas img WHERE img.parent_id = main.id ORDER BY img.orden ASC LIMIT 1) AS file_name FROM medvilla_viviendas main LEFT JOIN medvilla_localidades loc ON main.localidad_id = loc.id LEFT JOIN medvilla_tipos tip ON main.tipo_id = tip.id LEFT JOIN medvilla_clases cla ON main.clase_id = cla.id LEFT JOIN medvilla_costas cos ON main.costa_id = cos.id WHERE 1 = 1 ORDER BY main.id DESC
2019-12-09T05:38:58+00:00sql14592 KbSELECT titulo_nl AS field FROM medvilla_articulos WHERE clave = 'droomhuis-in-spanje-gevonden'
2019-12-09T05:38:58+00:00sql14592 KbSELECT art_nl AS field FROM medvilla_articulos WHERE clave = 'droomhuis-in-spanje-gevonden'
2019-12-09T05:38:58+00:00sql14848 KbSELECT file_name FROM medvilla_files_articulos WHERE parent_id = 125 ORDER BY orden
2019-12-09T05:38:58+00:00sql14848 KbSELECT titulo_nl AS field FROM medvilla_articulos WHERE clave = 'ebook-modal'
2019-12-09T05:38:58+00:00sql14848 KbSELECT art_nl AS field FROM medvilla_articulos WHERE clave = 'ebook-modal'
2019-12-09T05:38:58+00:00sql14848 Kb SELECT file_name, art.id AS aid FROM medvilla_images_articulos img JOIN medvilla_articulos art ON img.parent_id = art.id WHERE art.clave = 'ebook-modal'