Tweede huis in Spanje, tweede huis in het buitenland

Bekijk ons woning aanbod

Een tweede huis in Spanje! Thuiskomen onder de zon in het buitenland. Misschien loopt u al een tijdje rond met die droom, óf misschien heeft u ‘m waargemaakt. Uit ervaring weten we dat er veel vragen zijn rondom dit onderwerp, want er zijn veel financiële en fiscale zaken om rekening mee te houden. MedVilla Spanje informeert u hier graag over, zodat u straks de juiste keuze kunt maken.

Tweede huis in Spanje

Tweede huis in Spanje - de erfbelasting

Hoe zit het met de Spaanse erfbelasting waarmee uw erfgenamen te maken krijgen als u uw tweede huis in Spanje nalaat? Er zijn grote regionale verschillen in Spanje wat betreft de vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting. 

De meeste landen heffen erfbelasting als u onroerend goed nalaat dat in dat land ligt. Ook als u niet in dat land woont. Spanje is daar geen uitzondering op. De Spaanse overheid heeft vrijstellingen en tarieven vastgesteld. Deze zijn in beginsel van toepassing wanneer de Spaanse woning vererft naar personen die niet in Spanje wonen. De 17 autonome regio’s waarin Spanje is opgedeeld hebben de bevoegdheid om af te wijken van de nationale regels. Die afwijkingen zijn bijna altijd in het voordeel van de belastingbetaler. Doordat hogere vrijstellingen gelden en/of hoge kortingen op de verschuldigde erfbelasting. De regionale regels golden in het verleden uitsluitend voor erfgenamen die in Spanje wonen. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in september 2014 dat hiermee sprake was van ongeoorloofde discriminatie. Sindsdien kunnen ook inwoners van andere EU-lidstaten een beroep doen op toepassing van de regionale regels.

Tweede huis in Spanje - Dubbele erfbelasting?

België, Nederland en Spanje hebben geen verdrag gesloten dat dubbele heffing van erfbelasting voorkomt. Maar als u als inwoner van België of Nederland overlijdt, kunnen uw erfgenamen wel een beroep doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Uw erfgenamen mogen de erfbelasting die ze in Spanje betalen in principe aftrekken van de erfbelasting die ze in België of Nederland moeten betalen. Maar als de erfbelasting over uw tweede huis in Spanje lager is dan de Spaanse aanslag, mogen ze alleen het lagere bedrag aftrekken. Als de langstlevende partner in België of Nederland geen erfbelasting hoeft te betalen, kan deze ook de Spaanse erfbelasting niet verrekenen. Als u kinderen heeft, is het in zo’n geval gunstiger om de tweede huis in Spanje in uw testament aan hen na te laten. En uw partner ander vermogen toe te delen

Tweede huis in Spanje, Grote regionale verschillen in Spanje bij de erfbelasting.

Om de grote regionale verschillen te illustreren, vergelijken we de erfbelasting die een echtgenoot moet betalen in een aantal Spaanse regio’s. In dit voorbeeld gaan we uit van een bruto erfdeel aan Spaans vermogen van € 500.000,-.

  Nationaal Andalusië Valencia Balearen Catalonië
Bruto erfdeel € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000
Vrijstelling € 15.957 € 1.000.000 € 100.000 € 25.000 € 100.000
Erfbelasting € 106.022 nihil € 81.762 € 4.750 € 57.000
Korting 50% 99%
Te betalen € 106.022 nihil € 40.882 € 4.750 € 570

Volgens de nationale regels bedraagt de vrijstelling voor echtgenoten nog geen € 16.000,-. In de regio’s Valencia en Catalonië ligt die vrijstelling met € 100.000,- beduidend hoger. In Andalusië geldt sinds 2018 zelfs een vrijstelling van € 1.000.000,- voor echtgenoten. Waardoor de echtgenoot in dit voorbeeld helemaal geen erfbelasting hoeft te betalen.

Op de Balearen betaalt de echtgenoot over de eerste € 700.000,- aan belastbare waarde slechts 1%. Valencia past wel de nationale tarieftabel toe, met percentages die oplopen tot 34%. Maar geeft aan de echtgenoot een korting op de berekende belasting van 50%. In Catalonië gelden voor de echtgenoot niet alleen een relatief hoge vrijstelling en gunstige tarieven. Maar krijgt de echtgenoot bovendien een korting van maar liefst 99% op de te berekenen erfbelasting. Waardoor deze ook in Catalonië per saldo vrijwel geen erfbelasting hoeft te betalen.

Tweede huis in Spanje - Ongunstige gevallen van erfbelasting

De hogere vrijstellingen en tariefkortingen in bepaalde autonome regio’s gelden niet voor iedereen. Maar zijn voorbehouden aan directe familieleden, zoals de langstlevende echtgenoot en kinderen. Voor ongehuwd samenwonende partners geldt in principe helemaal geen vrijstelling. En kan het tarief in Spanje oplopen tot wel 68%. Terwijl in België en Nederland vaak dezelfde hoge vrijstelling en hetzelfde tarief geldt als voor gehuwden. Die situaties verdienen bijzondere aandacht. Door aan de partner bijvoorbeeld geen Spaans vermogen na te laten, kan dan veel erfbelasting worden bespaard. Ook een hypotheek op de Spaanse woning kan in zo’n geval een voordelige uitwerking hebben. Doordat deze de heffingsgrondslag voor de Spaanse erfbelasting verlaagt.

Andere vragen over een tweede huis in Spanje

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie in relatie tot een tweede huis in Spanje? Of wilt u graag vrijblijvend kennismaken met de fiscalisten van MedVilla Spanje? Mail ons - info@MedVillaSpanje.com - of bel ons - 0034 688 708 332 - voor vrijblijvend advies.

We denken graag met u mee over de vragen die u heeft. En we bekijken graag samen met u wie binnen ons netwerk het beste bij uw vraag past, en daarmee de beste contactpersoon voor u is.

Uw tweede huis in Spanje goed verzekerd

Omdat de aankoop van een tweede huis in Spanje een serieuze investering is, wilt u deze investering adequaat beschermen met een passende verzekering. Via ons partner netwerk met meer dan 10 jaar ervaring met het verzekeren van buitenlandse vakantiewoningen op basis van zeer uitgebreide condities. Mét een polis in het Nederlands.

Wij hebben unieke expertise opgebouwd in o.a. het verzekeren van bijzondere woonhuizen en kostbare inboedels bij een tweede huis in Spanje. Wij begeleiden u bij het afsluiten van de benodigde verzekeringen.

De deur van ons kantoor staat altijd open van maandag tot vrijdag van 10u00 tot 14u00 - Avenida de los Nenúfares 0, Vivero de Empresas, despacho 9, 03184 Torrevieja - https://goo.gl/maps/2eEZ8gLwnKaVPc7k9

Wilt u contact opnemen met ons team?

  • U kunt ons rechtstreeks bereiken op 0032 2 342 10 61 vanuit Belgie & 0031 207 45 00 27 vanuit Nederland
  • Gratis via WHATSAPP  0034 688 708 332
  • We zijn eveneens bereikbaar per mail info@medvillaspanje.com
  • Of zelfs door simpelweg het contact formulier in te vullen

Stel gerust uw vraag en geef aan hoe wij u van dienst kunnen zijn. Indien uw vraag een woning betreft, vergeet dan niet de referentie(s) te vermelden of vul het contactformulier in op de pagina van de woning zelf.

MedVilla uw partner voor de begeleiding bij de aankoop van huizen te koop in Spanje alsook appartementen te koop in Spanje

MedVilla - De veilige manier om Spaans vastgoed te kopen is te kopen via een erkende BIV makelaar