Voorwaarden voor openen bed en breakfast in Spanje

OPENEN VAN EEN BED EN BREAKFAST, B&B, CAMPING OF HOTEL IN RUSTIEKE LANDGEBIEDEN TE SPANJE

Rustiek land is het land waar alleen landbouw, bos en natuuractiviteit kan worden ontwikkeld en toegestaan is. Puur toeristische activiteiten is in principe dus niet goedgekeurd. Dus, wanneer u een Casa Rural, B&B, of camping wordt geprojecteerd in dit land, is het vereist om een speciale goedkeuring te krijgen bij de lokale en regionale administratie waar specifiek voor dat land een ander gebruik dan de landbouw wordt toegestaan. In dit geval moet het perceel een grootte hebben van minimaal 5.000 m2, met de juiste parkeerplaatsen, enz... Een DIC (Declaración de Interés Comunitario) kan worden vermeden wanneer de gebouwen niet meer dan 20% beslaan ​​van het perceeloppervlak, en dit door uitdrukkelijke vrijstelling van het stadhuis.

De snelste manier om een ​​bedrijf voor accommodatie / eten te krijgen is het aanvragen van een vergunning "Casa Rural".

De moeilijkheid om toestemming te krijgen voor dit type bedrijf is dat u een project moet laten indienen door een architect, met inbegrip van milieustudies, studies van ingenieurs met betrekking tot geluid, milieueffecten, milieubescherming, certificering van leveranciers van water en elektriciteit die garanderen dat de klanten gebruik kunnen maken van deze service om zo de vergunning van een camping of hotel te verkrijgen.

Dit, in gebieden waar ze zich buiten de verstedelijkte gebieden bevinden, door een pre-project van een architect, die moet worden gepresenteerd aan het stadhuis om te zien wat hun reactie is om te slagen voor de classificatie van het gebruik van het perceel van "landbouw" 'tot "commercieel". Deze actie wordt "Declaración de Interés Comunitario" (DIC) genoemd, wat eenvoudig gezegd betekent dat hoewel het land alleen voor landbouw- en bosdoeleinden moet worden gebruikt, de "lokale gemeenschap" het perceel aanvaardt voor "Commerciële" activiteit vanwege het "algemeen belang en voordeel van de gemeenschap".

In het geval dat na het bestuderen van het "pre-project" de eerste indruk van het stadhuis positief is, zal het noodzakelijk zijn om het "Definitieve Project" voor te bereiden, dat een nieuw project is dat veel gedetailleerder is aangevuld met studies naar milieu-impact, gezondheid, energie levering zoals water, elektriciteit. (er dienen garanties te worden geleverd dat er drinkwater zal zijn alsook voldoende elektriciteitsvoorziening zal zijn voor alle gasten en de gebruikte installaties, dat het milieu niet zal worden beschadigd, dat er geen water zal verspild zal worden of schade aan de ecologische infrastructuur, etc zal aangebracht worden.

Dit definitieve project moet worden voorgelegd aan het stadhuis dat zal beslissen of zij het project in eerste instantie goedkeuren.

In het geval dat het stadhuis het accepteert, zal het project worden doorgegeven aan ELKE ÉÉN van de verschillende afdelingen van de regionale overheid om het project goed te keuren: toeristische dienst, sanitaire dienst, milieudienst, industrie, enz. Als slechts ÉÉN van deze departementen het project verwerpt, wordt het automatisch geweigerd.

Als de Regionale Overheid het project goedkeurt, zullen zij alle noodzakelijke werkzaamheden aangeven worden die u moet uitvoeren in het pand. Volgende zaken kunnen ze vragen voordat je een vergunning voor het openen van een bed en breakfast verkrijgt.

 • Elektriciteit: als de elektrische stroom die is verkregen via de huidige lijn niet voldoende is om de beoogde business uit te oefenenen, dan moet u betalen voor de noodzakelijke verhoging, waarvoor soms een ​​nieuwe lijn moet aangelegd worden. (soms moet hiervoor infrastructuur werken uitgevoerd en betaald worden om bvb de elektriciteit van een zeer lange afstand tot de woning te brengen, plaatsen van pylonen waarvoor dan weer toestemming van de eigenaars van de percelen waar de punten en pylonen worden geïnstalleerd worden dient verkregen te worden, enz.) en... als het nodig is, zelfs een nieuwe transformator te betalen om meer elektrisch te ontvangen.
 • Water: drinkwater is essentieel voor het bedrijf. U moet er dus zeker van zijn dat de woning is aangesloten op DRINKWATER en, als dat niet het geval is, moet u betalen voor de werken om de aansluiting te maken vanaf het dichtstbijzijnde verbindingspunt of dien je een waterdeposit te installeren waarin je gecertificeerd drinkwater laat leveren.

Als alternatief kunt u denken aan het maken van een boorput op uw land om water voor het bedrijf te krijgen. In dit geval hebt u opnieuw nodig:

 1. Detecteren of er water in de ondergrond is, en dat dit water niet van iemand anders is (misschien is dit een verklaarde ondergrondse geleiding die eigenaar is van een andere eigenaar of bedrijf).
 2. De kwaliteit van het water te controleren om te zien of het voldoet aan de kwaliteitsnormen.
 3. Dat het in het gebied niet verboden is om water uit de ondergrond te halen
 4. Een technisch project voorbereiden ondertekend en gecertificeerd door een ingenieur
 5. Het project presenteren aan de Spaanse lokale overheid om toestemming te krijgen van het stadhuis
 6. De kosten van de werken van de Well betalen
 7. De nodige elementen te installeren om de drinkwaterkwaliteit te garanderen, zoals zuiveringssystemen, enz., En allemaal met materialen die zijn gecertificeerd en goedgekeurd door de Europese Gemeenschap.
 • Wegen: de Spaanse administratie kan van u eisen dat u de wegen en toegang in het gebied verbetert, en soms zelfs omliggende wegen asfaltert van en naar uw eigendom.
 • Zuivering en afvalwaterbehandeling: behandeling van restwater is essentieel om toestemming te krijgen, soms langs installatie van verzamel- en zuiveringssystemen en planten.
 • En verder
       * Voldoende parkeergelegenheid voldoende voor de maximale capaciteit van de gasten
       * Beveiligings- en gezondheidsprogramma's (in geval van brand, overstroming, ongevallen, enz.)

Dan, als ALLE regionale Departementen het project accepteren, wordt het land waar het onroerend goed is gelegen, van "rustiek" in "commercieel / hotel" overgebracht en wordt u gevraagd om de bovengenoemde werken uit te voeren volgens de administratie voorwaarden.

Zodra de infrastructuurwerken zijn voltooid, kunt u de ACTIVITEITSVERGUNNING voor het stadhuis aanvragen.

Andere vereisten:

 • Verplicht om jezelf als zelfstandige te registreren of een wettelijk geregistreerd bedrijf op te richten in Spanje.
 • Als u voedsel in het bedrijf serveert, moet u een vergunning voor verwerken van voedsel verkrijgen ("voedselverwerker"). Zelfs als u deze licentie in uw land van herkomst hebt verkregen, moet u deze in Spanje gelegaliseerd hebben en / of slagen voor een examen (in het Spaans).

Dus, als CONCLUSIE, als u overweegt om een ​​B&B in rustiek land te openen, dan zijn dit de stappen om te volgen:

STAP 1.- HET DIC VERKRIJGEN (“Declaración de Interés Communitario”)

Pre-project. Op het moment dat je in gedachten hebt om een ​​bed and breakfast in Spanje te beginnen, is het eerste wat je moet doen dat project ontwerpen door middel van plannen en gedetailleerde projectdocumentatie, opgesteld door een architect. Dit project zou een eerste project zijn dat we voorlopig project noemen.

Gemiddelde tijd om een ​​pre-project van een architect voor te bereiden: 1-3 maanden

Eerste indruk stadhuis. Dit project moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad om ons een idee te geven of, zodra alle mogelijke werken en aanpassingen van gebouwen, infrastructuur, enz zijn uitgevoerd de gemeente bereidt zou zijn de classificatie van het land te veranderen en het project goed te keuren.

Gemiddelde tijd om een ​​antwoord van het stadhuis te krijgen: 1-3 maanden

Definitief project. Voorbereiding van het laatste project door de architect en de rest van de ingenieurs. Nadat je van gemeente de bevestiging heeft verkregen dat zij bereid zouden zijn een definitieve ontwerpverklaring van communautair belang goed te keuren, wordt het definitieve project opgesteld door middel van plannen van architecten, ingenieurs, enz., Zoals vastgelegd in dit artikel.

Gemiddelde tijd om een ​​definitief project van een architect te krijgen: 3-9 maanden

Goedkeuring door het stadhuis. Goedkeuring van het project door de gemeente.

Gemiddelde tijd om definitief project te laten goedkeuren door het stadhuis 6-12 maanden

Goedkeuring door de regionale overheid. Goedkeuring door alle afdelingen van de regionale overheid, zoals industrie, toerisme, milieu, enz.

Gemiddelde tijd om het definitieve antwoord van de regionale regering te krijgen: 1-3 jaar

Dus, als de totale termijn om het DIC te verkrijgen kan 2-6 jaar duren, afhankelijk van het project en de regio.

STAP 2.- ACTIVITEITSVERGUNNING

Zodra de verklaring van gemeenschapsbelang is verkregen, moet een project voor het openen van een vergunning aan het stadhuis worden gepresenteerd. Dit zal van een ander project van de architect (dit keer gericht op de bedrijfsactiviteit) worden doorgegeven aan het stadhuis.

Deze licentie kan 1-4 jaar duren, afhankelijk van het project en het gebied.

STAP 3.- REGISTRATIE ALS BEDRIJF

Als het stadhuis het project voor de activiteit goedkeurt, dan krijg je de licentie en dan heb je ook nodig:

Registratie van het bedrijf als zelfstandige of maatschappij, evenals alle gezondheidsvereisten en vergunningen, voedselafhandelaar, enz., En registratie van het bedrijf in de toeristische / zakelijke Dpt.

Deze registratie kan 1-6 maanden duren.

OPMERKINGEN:

Bovenstaande informatie is gericht als u besluit om een bed en breakfast in een rustiek land in Spanje te beginnen. Wanneer u het bedrijf in 'stedelijk' gebied wenst te openen, en als gemeente dit toelaat dan hoeft u de DIC niet te verkrijgen (stap 1) en gaat u rechtstreeks naar stappen 2 en 3.

Dit artikel is geen officiële gids, dus het kan niet worden gebruikt zonder het juiste advies van specialisten.

Bron: TLA Lawyers

 

Estoy de acuerdo

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Para obtener más información aquí.